Forventninger til forældrene:

Forældre infoHjemme er jeres barn et barn i jeres familie. I børnehaven er barnet en del af det sociale fællesskab med de normer og værdier vi arbejder for og udvikler for at fremme et godt pædagogisk udviklingsmiljø for børn og personale.

For at få dagligdagen til at fungere bedst muligt for alle parter er det vigtigt, at I:

 • Udfylder kartotekskortet og afleverer det den 1. dag dit barn tilbringer i børnehaven uden dig, og at du giver os besked om ændringer.
 • Giver personalet besked ved særlige behov/hensyn f.eks religion.
 • Ringer, hvis dit barn ikke kommer i børnehaven.
 • Sørger for at sige goddag/farvel til personalet.
 • Sørger for barnet har navn på deres tøj, sko, madkasse og evt. legetøj.
 • Sørger for at garderoben indeholder et sæt skiftetøj, der passer til årstiden, og at garderoben er ryddet op samt overskuelig for barnet.
 • Holder dit barn hjemme, hvis barnet er sløjt, og at barnet først kommer når det er rask nok til at deltage i de aktiviteter, der er i børnehaven.
 • Taler med personalet eller ledelsen, hvis der er noget du ikke forstår eller er undrende overfor.
 • Øver dit barn i at være selvhjulpen med tøj, sko og madpakken, og lader dit barn gå selv ind i børnehaven.
 • Øver dit barn i at kunne gå/klare ture og være opmærksom i trafikken.
 • Deltager i forældresamtaler / forældremøder.

Forældresamarbejde.

Forældremøde:

Forældre infoDer er 1 forældremøde som afholdes i foråret. Til mødet skal der vælges repræsentanter til bestyrelsen.

Traditioner:

Vi har mange traditioner så som sommerfest, bedsteforældredag, julehygge. I vil få besked om diverse arrangementer i god tid.

Forældresamtaler:

I dit barns børnehavetid vil du få tilbudt 3 forældresamtaler. Til alle 3 samtaler har personalet udarbejdet samtalepapirer.

 1. Samtale vil være når barnet starter i Børnehavehuset. Her vil samtalen handle om barnet og familiens trivsel. Vi vil orientere om institutionens forventninger til forældrene, når de er i institutionen. Vi vil høre om hvilke forventninger har forældrene til institutionen. Ved samtalen har du også mulighed for at stille spørgsmål til velkomstpjecens indhold.
 2. Samtale vil være når dit barn har gået i børnehaven ca. 4 måneder.Her vil samtalen handle om hvordan indkøringen har været og hvordan dit barn har det i børnehaven.
 3. Samtale vil være lige inden dit barn skal skrives op til fritidshjem og skole.Her vil samtalen handle om de krav og forventninger der er i forhold til skolestart.