Forventninger

Det kræver altid en omstilling at starte et nyt sted, og at starte i børnehave kan opleves som en hel anden verden end der, hvor man kommer fra.

ForventningerHer hos os bliver du og dit barn en del af fællesskabet i en gruppe med mange børn, medarbejdere og andre forældre. Det er meget, man skal rumme som barn i forhold til at begå sig i en stor gruppe. Man skal lære de sociale spilleregler at kende og udvikle selvstændighed i takt med, at man bliver ældre. Man skal derfor også – stille og roligt – lære at kunne klare flere ting selv, og med hjælp fra de voksne øve sig i konflikthåndtering, at udtrykke sig i forhold til behov og ønsker, sætte grænser og lære at håndtere alle de følelser og tanker, man har.

Overgangen fra vuggestue/dagpleje/hjemmet til børnehave kan opleves som overvældende, og ikke mindst som forældre kan man blive overrasket over forskellen mellem det mere rolige vuggestueliv og hverdagen i børnehaven, hvor der er mere fart på. Det er helt naturligt og som forældre er I altid velkommen til en snak med os, hvis I har brug for at høre om, hvordan det går med jeres barn, eller hvis I er nysgerrige på den nye fase jeres barn skal igennem, når det skifter fra hjem/vuggestue til børnehave.

Samarbejde mellem børnehaven og hjemmet

ForventningerAt begynde i børnehave er et samarbejde mellem personale og den enkelte familie, og vi går ud fra, at I som forældre har indrettet jeres arbejde efter og sat lidt tid af til, at jeres barn skal starte hos os. Det tager typisk 1-2 uger at starte op et nyt sted, og detaljerne aftales i samarbejde mellem personale og forældre. Nogle børn har brug for længere indkøringsperiode end andre; det aftales de første par dage ud fra det enkelte barns behov.

Det er vores erfaring, at det er en god ide at give barnet nogle korte dage i de første 14 dage, da det er vigtigt, at barnet føler sig tryg og langsomt vender sig til den nye hverdag.

Det er vigtigt, at I indstiller jer på, at det vi ikke på forhånd ved, om det bliver let eller svært – både for jer og jeres barn – at sige farvel om morgenen og være et nyt sted. Uanset reaktionen, så er det vigtigt at gå igennem ritualet med at få sagt farvel. Både I og jeres barn skal forholde jer til nye og ukendte ting, og det er vigtigt, at vi sammen får talt om, hvordan det går. I er altid velkomne til at kontakte os og høre, hvordan det går med jeres barn i den første tid, når han/hun er alene – og vi ringer selvfølgelig til jer, hvis det bliver for svært for barnet, og det ikke forløber som aftalt og forventet.

Deltagende forældre

ForventningerEn vigtig del i barnets liv i børnehaven er samarbejdet mellem forældre og personale. Basale følelser som tillid, tryghed og tiltro til personalet skal være til stede hos forældrene, for at barnet kan nære samme følelser.

Vi ønsker at forældrene skal føle sig velkomne i vores hus, og at de lærer både personale, og andre forældre og børn at kende. Det er vigtigt for børnene, at de føler sig set af deres legekammeraters forældre, og vi ønsker, at forældrene både har øje for eget barn, når de er i huset, men også for de andre børn.

Der kan til tider være mange voksne i vores lille hus om eftermiddagen ved afhentningstid, og det er vigtigt, at der først og fremmest er plads og rum til børnene.  Vi ønsker, at forældrene har øje for dette og tilgodeser børnenes behov – også de børn, der endnu ikke er hentet. Vi ser fx. nogle forældre læse bøger for en flok børn eller sidde i sandkassen og bygge sandslotte, hvilket er en dejlig ting for et barn at opleve sidst på eftermiddagen. Som sagt er det bare vigtigt, at der først og fremmest er plads til de børn, der ikke er hentet endnu.

I det hele taget ser vi gerne, at forældrene har et deltagende perspektiv på at være i huset; som værende en del af et fællesskab med alle, der færdes i huset og deltage aktivt i det liv, der er en stor og vigtig del af det enkelte barns verden.

Selvhjulpenhed

Vi arbejder hele tiden med udvikling af jeres barns kompetencer og heriblandt selvhjulpenhed. Det er vigtigt at være selvhjulpen i børnehaven, og I kan som forældre hjælpe jeres barn på vej bl.a. når I vælger tøj/overtøj og sko. Sørg for at vælge tøj og sko, som jeres barn selv kan tage af og på. Da vi er et hus som tager på mange ture, anbefaler vi, at jeres barn har en god mellemstor rygsæk, som sidder ordentligt på ryggen, evt. med brystspænde, som dit barn kan bære sine egne ting i, gå på ture og løbe med, uden den falder ned af skulderne. Dit barn skal selv kunne pakke rygsækken, og den må derfor ikke være så lille, at det bliver svært at få tingene i eller for stor, så barnet ikke kan gå med den uden at tippe bagover.