Årshjul

 ÅRSHJUL FOR 2021

JANUAR 6. Børnehavens fødselsdag. Morgenkaffe mellem 7.00 og 9.00.

11.- 15. Emne: Vinter

(Læreplanstema: natur, udeliv og science + alsidig personlig udvikling).

22. Bamse-dukkedag.

25.-29. Emne: Forfatteruge.

(Læreplanstema: kultur, æstetik og fællesskab +alsidig personlig udvikling + kommunikation og sprog + social udvikling).

 

FEBRUAR 1-12: Forfatteruge fortsætter.

15.-19. Emne: Rim og remser.

(Læreplanstema: kommunikation og sprog + alsidig personlig udvikling + kultur, æstetik og fællesskab).

22 – 26. Tema: Fastelavn. Vi slår katten af tønden d. 26.

Bestyrelsesmøde.

Personalemøde/Topi

 

MARTS 8.-15. april Emne: Cirkus.

(Læreplanstema: alsidig personlig udvikling + social udvikling + krop, sanser og bevægelse, kultur, æstetik og fællesskab, kommunikation og sprog).

26. Påskefrokost.

Overleveringsmøder med skoler.

 

APRIL 15. Cirkusforestilling for forældre og søskende.

1.-5. Lukkedage – Påske.

19.- 23. Emne: Forår.

(Læreplanstema: natur, udeliv og science + alsidig personlig udvikling + krop, sanser og bevægelse + kommunikation og sprog)

28. Afslutningsfest for Rødder gruppen.

29. Vi siger farvel til Rødder gruppen og deres forældre.

30. Lukkedag – St. Bededag.

 

MAJ 3. Velkommen til nye børn.

10. – 27. Emne: Kunstuger.

(Læreplanstema: kultur, æstetik og fællesskab + alsidig personlig udvikling + kommunikation og sprog + social udvikling + krop, sanser og bevægelse). Vi slutter af med fernisering d. 27.

13.-14. Lukkedage.

20. Forældremøde.

24. Lukkedag

Personalemøde.

 

JUNI 2. Besøg af de børn, der stoppede 1. maj.

4. Lille grundlovsdag.

7.-11. Trafik og Førstehjælp i børnehøjde.

14. Fællesspisning.

14.-18. Emne: Sommer.

(Læreplanstema: natur, udeliv og science + krop, sanser og bevægelse + kommunikation og sprog + alsidig personlig udvikling).

21.–30. Emne: Krop og bevægelse. MINI OL

(Læreplanstema: alsidig personlig udvikling + krop, sanser og bevægelse + social udvikling).

Bestyrelsesmøde.

 

JULI Ferieperiode
AUGUST 23. aug – 3. sep. Emne: Venskaber. (Læreplanstema: social udvikling + alsidig personlig udvikling + kommunikation og sprog + kultur, æstetik og fællesskab + krop, sanser og bevægelse).

26. Sommerfest.

Bestyrelsesmøde.

 

SEPTEMBER 8. Bedsteforældredag.

Forældresamtaler for de børn, der er startet i maj.

6.-17. Emne: gamle sanglege

(Læreplanstema: Kultur, æstetik og fællesskab + kommunikation og sprog + social udvikling + alsidig personlig udvikling).

Opstart af rødder gruppen.

20.-30. Emne: Efterår.

Læreplanstema: krop, sanser og bevægelse + natur, udeliv og science + kommunikation og sprog + alsidig personlig udvikling).

Personalemøde/Topi

 

OKTOBER 1. Nattøjsdag

4.-8. Emne: Bag for en sag.

(Læreplanstema: social udvikling + alsidig personlig udvikling + kommunikation og sprog).

11.-22. Emne: vi spiller spil.

25.-29. Emne: Halloween uge.

(Læreplanstema: alsidig personlig udvikling + social udvikling + kommunikation og sprog + kultur, æstetik og fællesskab).

 

 

NOVEMBER

1.-5. Emne: Tigertræning.

8.-12. Emne: Rytmik/Rend og Hop.

19. Lysfest.

Forældresamtale med de børn der skal starte i skole.

Fotografering.

15.-23. Dec. Emne: Jul.

(Læreplanstema: Social udvikling + alsidig personlig udvikling + kultur, æstetik og fællesskab + kommunikation og sprog).

Bestyrelsesmøde.

Personalemøde.

 

DECEMBER

 

1.- 23. Emne: Jul.

Vi laver julegaver, tager til krybbespil i kirken, laver juledekorationer, bager, læser, synger og meget mere.

 

 

Børnegruppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I øvrigt

 

I forhold til planlægning og den daglige struktur, vægter vi fleksibilitet i denne, så der er mulighed for at ændre på strukturen i forhold til de pædagogiske målsætninger og i forhold til børnenes udgangspunkter og interesser.

 

Da vi er en fælles børnegruppe og ikke har opdelte stuer, er det inden for disse rammer, at børnene skaber/udvikler sine evner til at indgå i skiftende fællesskaber, på tværs af alder og køn. Vi tror på grundprincipperne forbillede og efterligning.

 

Med en stor aldersspredning i børnehaven bliver børnene hurtigt bekendt med, at alle er forskellige og kan forskelligt på de forskellige alderstrin. For eksempel er det forventet at de større børn ”hjælper” de mindre børn, det kræver et stort hensyn, fra de større børn, som naturligt lærer at drage omsorg for og giver plads til de mindste, som i en søskendeflok.

 

Vi lægger vægt på differentierede fællesskaber; derfor vil børnene ofte være delt i mindre grupper. Når vi deler børnene op i grupper, ser vi dels på børnegruppens behov – dels det enkelte barns behov samt på aktiviteten.

 

De børn, der fylder fem år i 2021 har Rødder gruppe en gang om ugen i perioden september til slut april. Vi arbejder med læringsmaterialet Cirkus Total.

 

Vi har rytmik/Rend og hop med Oliver. Børnene er delt op i to grupper, og aktiviteten foregår to eftermiddage om ugen i perioden september til slut april.

 

Vi laver Tigertræning/ase mase  to gange om måneden.

 

Vi arbejder med tværfagligt netværk. Vi holder møder fire gange om året med psykolog, talepædagog, sundhedsplejerske og sagsbehandler.

Vi har et løbende samarbejde med talepædagog og bevægelsespædagog i dagligdagen.

Ledelsen deltager i netværksmøder en gang om måneden, og ledelsesmøder en gang om måneden samt ledelseskonference en gang årligt.

Der afholdes 4 bestyrelsesmøder om året.

Vi samarbejder med flere skoler og SFO’er

Vi holder personalemøder, samt et par personalearrangementer.