Pædagogisk profil

ALLE BØRN HAR RET TIL AT LEGE…

Ifølge børnekonventionen har alle børn ret til hvile og fritid, tid til at lege, dyrke egne interesser og frit at kunne deltage i kulturelle og kunstneriske tiltag.

I disse år er der megen tale om læring og om at gøre børnene skoleparate. Vi mener, at vi kun kan bidrage til denne proces, ved at give mulighed for at børnene kan mærke egne behov og ved, at de føler sig anerkendt.

Det gode børneliv er et liv med plads, tid og ro til at være barn og med et nært og tillidsskabende pædagogisk personale, der giver barnet nærvær, omsorg og tryghed til at kunne lære og udvikle sig.